Werkwijze

Indien u graag wat meer informatie ontvangt alvorens u door ons de WOZ waarde laat controleren kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Wilt u meteen gebruik maken van onze dienstverlening dan kunt u zich direct aanmelden door het intakeformulier op deze website in te vullen. Onze medewerkers gaan dan direct voor u aan de slag. Er wordt een online dossier voor u aangemaakt en u ontvangt van ons een welkomstmail. Als bijlage in de welkomstmail ontvangt u van ons een volmacht een een aanvullend informatie formulier. Om de procedure te kunnen starten dient u de volmacht getekend aan ons retour te sturen. Zodra wij de volmacht van u retour ontvangen wordt er een bezwaarschrift naar de gemeente gestuurd. Op deze manier kunnen wij de bezwaartermijn van 6 weken voor u waarborgen. In het bezwaarschrift wordt tevens het WOZ taxatieverslag van uw woning of van uw bedrijfspand, bij uw gemeente opgevraagd.

Aansluitend wordt het taxatieverslag door een van onze taxateur grondig gecontroleerd en getoetst. Een goed onderbouwd aanvullend bezwaarschrift wordt door ons bij uw gemeente ingediend. Na enige tijd ontvangen wij van uw gemeente, een conceptwaarde of conceptuitspraak, waarna wij indien het resultaat nog niet bevredigend is, gebruik maken van ons recht om gehoord te worden.

Voor 31 december van het lopende jaar dient uw gemeente een definitieve uitspraak te versturen. Zijn wij niet tevreden met het resultaat dan zullen wij na overleg met u, beroep aantekenen.