Waarom kosteloos?

Het vaststellen van een juiste WOZ waarde is een specialisme. De overheid is zich hiervan bewust en heeft daarom een speciale regeling in het leven geroepen. Op basis van deze regeling mag u gebruik maken van een specialist. Omdat wij als juridisch derde partij optreden staat het vergoeden van proceskosten wettelijk vastgelegd in artikel 7:15 Awb en het besluit proceskosten bestuursrecht. Blijkt dat de WOZ waarde niet correct is, dan betaalt de gemeente de kosten van deze specialist. Is de WOZ waarde wel correct, dan vergoed de gemeente niets. Wij nemen in dat geval de gemaakte kosten voor eigen rekening. Hierdoor betaalt u nooit voor het controleren van de WOZ waarde van uw woning of bedrijf. Daarnaast kunnen onze medewerkers, geheel gratis, voor u een goed onderbouwd bezwaarschrift opstellen.