Veelgestelde vragen

 • Waarom zou ik de bezwaarprocedure door WOZpunt laten uitvoeren en dien ik zelf geen bezwaarschrift in?
  WOZpunt is gespecialiseerd op het gebied van de Wet WOZ, het slagingspercentage is daarmee hoger dan wanneer u zelf bezwaar in zou dienen. Daarnaast is WOZpunt ook gespecialiseerd in de bijkomende stappen zoals, ambtshalve vermindering, beschikking op verzoek. De medewerkers van WOZpunt verzoeken standaard om een hoorzitting, waardoor het bezwaarschrift in een later stadium nog kan worden aangevuld en mondeling kan worden verdedigd. Een gecertificeerde WOZ-taxateur van WOZpunt kent al de valkuilen en kan bondig de juiste zaken naar voren brengen. Hierdoor is de kans op slagen veel groter en kost de gehele procedure u nauwelijks tijd.
 • Tegen welke onroerende zaken kan ik bezwaar aan laten tekenen door WOZpunt?
  U kan tegen alle onroerende zaken in Nederland, die in uw bezit zijn bezwaar aan laten tekenen door WOZpunt. U kan hierbij denken aan uw eigen woning, uw recreatiewoning, garageboxen, agrarische objecten of uw bedrijfspanden.Daarnaast kunnen huurders van bedrijfspanden ook bezwaar aantekenen. De regeling geldt ook voor een woning of bedrijf uit een erfenis. Ook al betreft het een erfenis van enkele jaren geleden.
 • Ik heb zelf bezwaar ingediend, echter heeft de gemeente mijn bezwaarschrift afgewezen. Is het mogelijk om WOZpunt in te schakelen om verdere stappen te ondernemen?
  Ja, hiervoor kunt u het beste telefonisch contact opnemen met een van de medewerkers van WOZpunt. De medewerker zal met u de aansluitende stappen doornemen.
 • Kan ik WOZpunt alleen voor de beroepsprocedure inschakelen?
  Ja, dat is mogelijk.
 • Hoelang heeft uw gemeente de tijd om uitspraak te doen op een bezwaarschrift?
  De gemeente heeft tot 31 december van het lopende jaar de tijd om uitspraak te doen met een periode van verlenging van 6 weken.
 • Tot wanneer kan ik bezwaar aantekenen?
  U kan binnen 6 weken na datum van de beschikking bezwaar indienen bij uw gemeente.
 • Is het mogelijk om na de 6 weken na datum van beschikking alsnog bezwaar aan te tekenen?
  Dit is in sommige gevallen mogelijk:
 1. De WOZ-waarde is minimaal 20% te hoog. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
 2. U heeft in de loop van het jaar een nieuwe woning gekocht.
  U bent dus in de loop van het jaar eigenaar geworden van een nieuwe woning. Hierdoor kan de WOZ-beschikking op uw naam opgevraagd worden.
 3. Wanneer u vanwege een erfenis een woning heeft verkregen.
 4. U bent halverwege het jaar een nieuwe huurder van een bedrijfsruimte geworden.
 • Kan ik de aangifte inkomstenbelasting al indienen, terwijl er een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde loopt?
  Ja, u kan de aangifte voor de inkomstenbelasting al indienen, omdat bij deze aangifte de WOZ-waarde van het voorafgaande kalenderjaar van toepassing is.
 • Krijg ik uitstel voor het betalen van de onroerendezaakbelasting (OZB) wanneer ik bezwaar aan heb getekend?
  Nee, u krijgt door het indienen van een bezwaarschrift niet automatisch uitstel van betaling. WOZpunt adviseert u daarom ook om de onroerendezaakbelasting te voldoen. Wanneer het bezwaarschrift gewonnen is, krijgt u automatisch de teveel betaalde onroerende zaakbelasting terug.
 • Waarom bezwaar maken tegen een te lage WOZ waarde?
  Naast de voordelen van een lagere WOZ waarde, heeft een hogere WOZ waarde ook voordelen. Wanneer u uw woning wilt verkopen is een hogere WOZ waarde gunstig. Daarnaast kan een hogere WOZ waarde leiden tot een lagere hypotheekrente.