WOZpunt

WOZ-waarde verhogen?

In de eerste weken van het jaar ontvangt u als woning eigenaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op dit aanslagbiljet staat de WOZ waarde van uw woning inclusief de bijbehorende belastingen die u moet betalen voor het betreffende belastingjaar. De WOZ waarde is een inschatting van de marktwaarde van uw woning. Indien u zich niet kan vinden in de waarde kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt zowel bezwaar maken tegen een te hoge als tegen een te lage WOZ waarde.

 

Waarom bezwaar maken tegen een te lage WOZ waarde?

Naast de voordelen van een lagere WOZ waarde, heeft een hogere WOZ waarde ook voordelen. Wanneer u uw woning wilt verkopen is een hogere WOZ waarde gunstig. Daarnaast kan een hogere WOZ waarde leiden tot een lagere hypotheekrente.

 

WOZ waarde verhogen voor verkoop

Wilt u uw woning verkopen? Dan kan het interessant zijn om de WOZ waarde te verhogen. Sommige kopers kijken, voordat zij een bod uitbrengen, naar de WOZ waarde van de woning en nemen dit mee in hun bod. De WOZ waarde is geen actuele marktwaarde, maar deze waarde wordt wel als bron gebruikt door een potentiele koper.

 

Hogere WOZ waarde, lagere hypotheekrente

Bij een hypotheek zonder NHG (Nationale Hypotheek Garantie) bestaat uw hypotheekrente uit een basisrente en een risico-opslag. Bij de meeste hypotheekverstrekkers wordt de risico-opslag bepaald door de verhouding tussen de marktwaarde van de woning en de hoogte van de hypotheek. Wanneer de waarde van de woning hoger is of wanneer u tussentijds extra heeft afgelost, is het risico voor de bank minder hoog. Hierdoor heeft u bij de meeste renteverstrekkers recht op een lagere hypotheekrente. Dit levert jaarlijks een flinke besparing op.

 

Uw waarde kan niet verlaagd worden

Wanneer u bezwaar maakt tegen een te hoge WOZ waarde kan de gemeente de waarde niet verlagen. De WOZ waarde wordt gehandhaafd bij een ongegrond bezwaar of verhoogd bij een gegrond bezwaar.